مالیات فقط از مصرف کننده دریافت شود + منشا، علیپور را آقای گل کرد – نظر یک

ارسال شده در

خبرگزاری ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت که یکی از راهکارها این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود

Read More