قیمت دارو بر اساس نرخ تورم افزایش می‌یابد + رقم واقعی قرارداد شفر مشخص شد – نظر یک

ارسال شده در

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: امسال افزایش یا کاهش قیمت داروها مانند گذشته، ذیل عنوان منطقی شدن قیمت ها در کمیته قیمت گذاری دارو در این سازمان تصمیم گیری خواهد شد اما درصورت افزایش، میزان آن براساس نرخ رسمی تورم خواهد بود

Read More